Open brief aan Rijkswaterstaat: gang van zaken rondom (visie op) monumentale vuurtorens

De Nederlandse Vuurtoren Vereniging (NVV) heeft als belangrijkste doelstelling het leveren van een bijdrage aan het behoud van het maritieme erfgoed in Nederland, waaronder vuurtorens. Daarnaast streven wij naar het bevorderen dat relevante informatie over het maritieme erfgoed in Nederland toegankelijk wordt gemaakt en wordt uitgewisseld. Vanuit deze optiek hebben wij ons, na de geconstateerde problematiek bij de 'Lange Jaap', gemeld als gesprekspartner voor de te formuleren beleidsvisie van...
Lees verder

Bestuurlui winter 2022

Onze bijeenkomst op Ameland, met de mogelijkheid van een vuurtorenbezoek, was met de aanwezigheid van ca. 50 leden weer een succes. Elders in deze Vuurboet wordt een uitgebreide impressie gegeven van deze ledenbijeenkomst. In aanvulling daarop meldt ik nog twee onderwerpen die we hebben besproken: De beperkte opkomst bij de regionale bijeenkomsten is aan de orde geweest, maar er wordt vooralsnog geen reden gezien om ermee te stoppen. Er is nog steeds waardering voor de mogelijkheid tot ontm...
Lees verder

Bestuurlui herfst 2022

We ervaren een warme zomer en zullen moeten accepteren dat er zich ook in de Nederlandse weersomstandigheden grotere extremen gaan voordoen. Temperaturen van boven de dertig graden en rivieren met een laagste waterstand ooit. Degenen van u die hun vakantie buiten Nederland in Zuid-Europa doorbrachten zijn met zeer hete omstandigheden geconfronteerd en misschien wel met lokale bosbranden. Anderzijds zijn er door plaatselijke regenval wilde bergstromen en horen we vaker over ongevallen in de berge...
Lees verder