Lid worden

De ware liefhebber kan niet om het lidmaatschap van de Nederlandse Vuurtoren Vereniging heen. Al is het alleen maar omdat je als lid nog wel eens in vuurtorens komt die voor anderen gesloten blijven. Op de ledenbijeenkomsten ontmoet u mensen die, net als u, iets hebben met vuurtorens en dat op allerlei manieren tot uitdrukking brengen. We hebben leden die zich toeleggen op het verzamelen van oude ansichtkaarten, postzegels, miniatuurvuurtorens, souvenirs en dergelijke. Anderen richten zich vooral op het fotograferen van vuurtorens of verdiepen zich in de geschiedenis. De variatie binnen de ‘vuurtorenhobby’ is groot.

Als lid draagt u bij aan het instant houden van het waardevolle nautische erfgoed en het ontsluiten van archiefmateriaal. Bovendien kunt u deelnemen aan onze bijeenkomsten en lezingen, met meestal een bezoek aan een vuurtoren. Zo nu en dan worden er ook meerdaagse reisjes of excursies georganiseerd. Daarnaast ontvangt u 4 maal per jaar de Vuurboet het periodieke tijdschrift van de Nederlandse Vuurtoren Vereniging.

Contributie
Hieronder een overzicht van de contributie per jaar:

  • Standaard-leden: € 25,00 p.p.
  • Jeugdleden (t/m 17 jaar): € 15,00 p.p.
  • Leden buiten Nederland: € 7,00 extra p.p.
  • Extra gezinsleden op hetzelfde adres: € 5,00 p.p.
  • Eenmalig inschrijfgeld: € 5,00 p.p.

De contributie wordt geïnd door de machtiging voor automatische afschrijving. U kunt zich inschrijven per 1 januari of per 1 juli. In het laatste geval betaalt u de helft van de jaarcontributie.

U kunt lid worden door onderstaand aanmeldformulier in te vullen:
Aanmeldformulier