Colofon & Disclaimer

Colofon
Deze website vormt de officiële vertegenwoordiging van de Nederlandse Vuurtoren Vereniging op het internet. Op de inhoud van deze website is het auteursrecht van toepassing. Het is niet toegestaan (delen van) website over te nemen, te vermenigvuldigen of te verspreiden op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Realisatie van deze website:
Guus Mahler, Sander van Oudenaaren, Peter Kouwenhoven

Disclaimer
De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onjuist of gedateerd is op het moment dat deze wordt geplaatst. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die voortvloeit uit de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.