Lezingen

De Nederlandse Vuurtoren Vereniging heeft enkele (bestuurs)leden die bereid zijn lezingen voor groepen te verzorgen, aan de hand van Powerpont-presentaties:

Peter Kouwenhoven
Vuurtorens, lichtschepen en kapen; nautisch erfgoed van Nederland.
Aan de hand van veel oude en recente foto’s, tekeningen en kaarten wordt u meegenomen door de geschiedenis van de bebakening van vaarwegen en de kustverlichting in Nederland, van de Romeinse tijd tot nu. Veel Nederlandse vuurtorens passeren de revue.
Contact

Nico van Putten
Vuurtorens tussen ratio en romantiek.
Presentatie over de ontwikkeling van vuurtorens als gevolg van toenemende rationalisering en techniek versus de mythische en romantische beleving van zee en vuurtorens. Bij deze tweede benadering staat de vuurtoren symbool voor onder meer veiligheid, romantische kustbeleving en geestelijke verlichting. De mens achter de Vuurtoren. Presentatie over de ontwikkeling van zowel de rationele als de romantische kant van het bestaan van de voormalige vuurtorenwachters.
Contact

Kosten
Per lezing wordt een bedrag van € 50,- gerekend, plus reiskostenvergoeding. De ontvangende organisatie zorgt voor een beamer, laptop en projectiescherm. Voor afspraken over de datum, tijdsduur van de lezing en andere zaken kunt u rechtstreeks contact opnemen met het betreffende verenigingslid.