Erfgoedcommissie

Gezien de harde realiteit van het overbodig raken van het vuurtorenlicht in combinatie met het onvermijdelijke afstoten van deze gebouwen, stelt de Erfgoedcommissie zich tot doel:

  • Signaleren van bedreigingen, zoals sloop of aantasting;
  • Inventariseren en ontsluiten van kennis;
  • Ondersteunen en adviseren van eigenaren;
  • Opstellen van draaiboeken (bijv. instellen van ‘facultatieve lichten’);
  • Onderhouden van relevante contacten (nautisch beheerders, eigenaren etc.).

De Erfgoedcommissie bestaat uit een aantal actieve leden met uitgebreide kennis en netwerken op het gebied van ons nationale vuurtorenerfgoed. Zij zijn voortdurend alert op mogelijke bedreigingen en hebben  regelmatig overleg waarbij zowel urgente als minder urgente zaken worden opgepakt. De commissie doet elk kwartaal verslag van hun activiteiten in ‘de Vuurboet‘ en op deze website.

Verslagen

Hieronder de verslagen van de Erfgoedcommissie zoals ze zijn verschenen in de Vuurboet.

Contact:

Voor inlichtingen, tips of hulpverzoeken kunt u contact opnemen via het contactformulier.