Adverteren

Advertenties kunnen worden geplaatst op de achterpagina, in klein of middelformaat. Binnenin het blad kunnen advertenties van een halve of hele pagina worden geplaatst. Advertenties compleet digitaal aanleveren in jpeg-formaat.

Desgewenst kan hulp worden geboden bij de opmaak van een advertentie.

Tarieven

  • Klein formaat staand (6,4 cm breed en 8,4 cm hoog): € 25,00
  • Klein formaat liggend (9,2 cm breed en 5,7 cm hoog): € 25,00
  • Middel formaat ( 12 cm breed en 8,4 cm hoog): € 50,00
  • Halve pagina A4 liggend (21 cm breed en 15 cm hoog): € 75,00
  • Hele pagina A4 staand (21 cm breed en 30 cm hoog): € 150,00

Neem voor meer informatie contact op met de redactie.