Doelstellingen

De Nederlandse Vuurtoren Vereniging stelt zich ten doel:

  • Het leveren van een bijdrage aan behoud van het maritieme erfgoed in Nederland (vuurtorens, andere nautische objecten en collecties).
  • Bevorderen dat relevante informatie over het maritieme erfgoed in Nederland (archiefmateriaal) niet verdwijnt, toegankelijk wordt gemaakt en wordt uitgewisseld.
  • Het met elkaar delen van de interesse in en fascinatie voor het fenomeen ’vuurtorens’ in binnenland en buitenland.

Om deze doelstellingen te realiseren ondernemen we onder meer de volgende activiteiten: We organiseren vuurtorendagen voor leden. We zijn bezig met een inventarisatie van archieven. We onderhouden een netwerk van contactpersonen rond vuurtorens en proberen de samenwerking tussen nautische stichtingen en musea te versterken. We bepleiten zo nodig bij lokale besturen of de nationale overheid het belang van het vuurtorenerfgoed.