Persbericht – Vuurtoren eerste Maasvlakte gemeentelijk monument

Foto: Gertjan de Boer

De betonnen vuurtoren op de eerste Maasvlakte uit 1974 is aangewezen als gemeentelijk monument. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam heeft dit dinsdag 12 maart besloten. Met dit besluit komt er een einde aan jarenlange onduidelijkheid over de toekomst van de vuurtoren. Al in 2017 vroegen het Cuypersgenootschap en de Nederlandse Vuurtoren Vereniging de gemeente om dit bijzondere bouwwerk te beschermen.

De vuurtoren is gebouwd is 1974 naar ontwerp van architect Colenbrander. Het is de hoogste vuurtoren van Nederland en de enige in deze schaal van beton. De toren markeerde decennialang de entree van de Rotterdamse haven. Het was tot de realisatie van de Tweede Maasvlakte in 2008-2013 het eerste wat veel schippers en loodsen van de haven zagen. Met de komst van de Tweede Maasvlakte lag de vuurtoren niet langer aan de kust, maar verweesd midden in een industrieel havengebied.

Met komst van de Tweede Maasvlakte verloor de vuurtoren zijn functie voor de scheepvaart en werd niet langer onderhouden. Zonder bescherming zou dit verval en uiteindelijk sloop betekenen. De status als gemeentelijk monument verzekert het behoud op lange termijn.

Als onderbouwing schrijft de gemeente in de beschrijving van de vuurtoren: ‘Het kustlicht op de Maasvlakte is van belang voor het nautisch erfgoed van Rotterdam en is bijzonder in Nederland, zowel binnen de typologische ontwikkeling van vuurtorens als voor specifieke kenmerken van het kustlicht, zoals bouwjaar (1973-74), materiaal(her)gebruik, constructiewijze, hoogte (67 meter) en locatie. […] Het kustlicht laat duidelijk de ontwikkeling van de Rotterdamse haven zien die gekenmerkt wordt door schaalvergroting en globalisering.’

Het Cuypersgenootschap en de Nederlandse Vuurtoren Vereniging zijn zeer tevreden met het grondige bouwhistorisch onderzoek dat de gemeente Rotterdam heeft laten uitvoeren. Met de conclusie die hieruit volgde – dat de vuurtoren cultuurhistorisch zeer waardevol is – heeft de gemeente het besluit genomen om over te gaan tot aanwijzing als monument. Met deze keuze heeft B&W een stukje van het verhaal van de havenstad Rotterdam leesbaar gehouden voor de volgende generaties.

Bijlages:
Aanwijzingsbesluit
Beschrijving monument