Persbericht – Vuurtoren eerste Maasvlakte gemeentelijk monument

De betonnen vuurtoren op de eerste Maasvlakte uit 1974 is aangewezen als gemeentelijk monument. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam heeft dit dinsdag 12 maart besloten. Met dit besluit komt er een einde aan jarenlange onduidelijkheid over de toekomst van de vuurtoren. Al in 2017 vroegen het Cuypersgenootschap en de Nederlandse Vuurtoren Vereniging de gemeente om dit bijzondere bouwwerk te beschermen. De vuurtoren is gebouwd is 1974 naar ontwerp van architect Colenbrander. Het...
Lees verder

Open brief aan Rijkswaterstaat: gang van zaken rondom (visie op) monumentale vuurtorens

De Nederlandse Vuurtoren Vereniging (NVV) heeft als belangrijkste doelstelling het leveren van een bijdrage aan het behoud van het maritieme erfgoed in Nederland, waaronder vuurtorens. Daarnaast streven wij naar het bevorderen dat relevante informatie over het maritieme erfgoed in Nederland toegankelijk wordt gemaakt en wordt uitgewisseld. Vanuit deze optiek hebben wij ons, na de geconstateerde problematiek bij de 'Lange Jaap', gemeld als gesprekspartner voor de te formuleren beleidsvisie van...
Lees verder

Bestuurlui winter 2022

Onze bijeenkomst op Ameland, met de mogelijkheid van een vuurtorenbezoek, was met de aanwezigheid van ca. 50 leden weer een succes. Elders in deze Vuurboet wordt een uitgebreide impressie gegeven van deze ledenbijeenkomst. In aanvulling daarop meldt ik nog twee onderwerpen die we hebben besproken: De beperkte opkomst bij de regionale bijeenkomsten is aan de orde geweest, maar er wordt vooralsnog geen reden gezien om ermee te stoppen. Er is nog steeds waardering voor de mogelijkheid tot ontm...
Lees verder