Welke koers gaan we varen?

Op 10 oktober waren we voor de najaarsbijeenkomst als vereniging te gast in Breskens. Recentelijk is daar de vuurtoren van Nieuwe Sluis, aan de Panoramaweg langs de Westerschelde, overgedragen aan de Stichting Vuurtoren Breskens, die de toren als museum exploiteert. Een bijzonderheid is dat de verlichting als ‘facultatief licht’ met het vertrouwde karakter (OcW10s) weer mag branden. In een boeiend betoog gaf de voorzitter Marc de Cocker ons een toelichting op de uitdagingen waar de stichting mee...
Lees verder

Penningmeester gezocht

Wij hebben in een e-mail die aan alle leden verstuurd is, evenals tijdens de bijeenkomst in Breskens, een oproep gedaan voor de functie van penningmeester van onze vereniging. Peter Bos gaat deze functie, na een periode van 6 jaar, in april volgend jaar neerleggen. Helaas hebben zich tot op heden nog geen kandidaten gemeld. Een vereniging kan niet functioneren zonder bestuur. Ikzelf ben vorig jaar april aangetreden als voorzitter, evenals Sander van Oudenaaren die nu de PR voor zijn rekening ...
Lees verder

Website Nederlandse Vuurtoren Vereniging weer online

De website van de Nederlandse Vuurtoren Vereniging is weer online. Na een hackersactie vorig jaar, was de website uit de lucht. We hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om de website in een nieuw jasje te steken, waarbij we rekening hebben gehouden met alle eisen van deze tijd, zoals de toegankelijkheid en leesbaarheid op mobiele apparatuur. In de komende periode zullen we de website verder uitbreiden, met onder andere een overzicht van alle belangrijke nautische objecten in Nederland ...
Lees verder