Persbericht: Beschermde status voor lichtopstanden Walcheren?

De Nederlandse Vuurtoren Vereniging (NVV) verzoekt de gemeente Veere om de drie lichtopstanden bij Zoutelande en Dishoek en de tussenliggende vuurtorenwachterswoning aan te wijzen als gemeentelijk monumenten. Nu vuurtorens hun nautisch nut verliezen, en er plannen zijn voor de verkoop van de vuurtorenwachterswoning, dreigt verlies van dit erfgoed.

Voorzitter Johan Bol: “Er zijn al tientallen kustlichten en wachterswoningen verdwenen. Om te voorkomen dat we ook deze op termijn verliezen, is een beschermde status noodzakelijk.”

Bedreiging
Vuurtorens verliezen langzaam maar zeker hun nautisch nut. Schippers en loodsen varen tegenwoordig nog nauwelijks op lichtenlijnen. De digitale kaart aan boord van ieder schip bepaalt vandaag de dag de koers. Als gevolg van deze ontwikkeling zijn al tientallen lichten langs onze rivieren en kusten geruisloos gesloopt. Eén van de doelstellingen van de NVV is om de meest waardevolle lichten een beschermde status te laten krijgen zodat deze behouden blijven.

Waarde
De drie lichtopstanden op Walcheren zijn van hoge cultuurhistorische waarde. De lichten dateren van 1951 en zijn uitzonderlijk. Nergens anders in Nederland vinden we vergelijkbare bakstenen lichten waaruit de lichtbundel door een raam schijnt. Daarnaast behoren ze tot het eerste stelsel van lichten (1866-1867) dat in de Westerschelde werd aangelegd. De lichtwachterswoning dateert ook van net na de Oorlog. Het is de laatste wachterswoning op Walcheren en één van de laatsten aan de Westerschelde.

In de brief aan B&W en gemeenteraad (bijlage) vindt u een uitgebreide cultuurhistorische waardestelling.

Procedure
Het verzoek voor bescherming van deze objecten is op 1 juni verstuurd. Erfgoedvereniging Heemschut ondersteunt de aanvraag en heeft met een eigen brief adhesie betuigd. De NVV is bereikbaar voor persvragen. Deze kan u richten aan de secretaris van de vereniging, Sander van Oudenaaren (secretaris@vuurtorens.org / 0651889744).

Brief: Aanvraag monumentenstatus lichtopstanden te Dishoek en Zoutelande