Bestuurlui winter 2020

Het is spijtig te moeten constateren dat onze eerdere inschattingen over het afgelasten van onze bijeenkomsten in 2020 door de feitelijke gebeurtenissen en overheidsmaatregelen bewaarheid zijn geworden. Het was goed om daar in een vroeg stadium duidelijk over te zijn. We hopen voor het nieuwe jaar op meer mogelijkheden om elkaar verantwoord te kunnen treffen.

Misschien hebben jullie het meegekregen tussen al het andere nieuws, maar tijdens een onweer op 5 oktober is bij de vuurtoren van Noordwijk de bliksem ingeslagen waarbij behoorlijk wat schade is aangericht. Wij hebben de Stichting Kurt Carlsen, beheerder van de vuurtoren, gesteund met een donatie.

Wat u ook niet ontgaan zal zijn is de commotie over de kleurstelling van de vuurtoren van Haamstede. Zoals in de vorige Vuurboet vermeld hebben we ons als vereniging daarin terughoudend opgesteld. Voor beide gezichtspunten was iets te zeggen: enerzijds het kleurhistorisch onderzoek* van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, dat door RWS was aangevraagd en anderzijds het sentiment en de emotie van de omwonenden. Inmiddels is bekend geworden dat RWS, mede gezien de vele reacties van omwonenden en ander betrokken, in overleg met de gemeente heeft besloten om na de restauratie de laatste kleurstelling toe te passen: vuurrood en verkeerswit, met een doorlopende spiraal. De slotoverweging van RWS was dat de gemeentelijke voorwaarden voor het herstel bij nader inzien niet bindend voorschreven dat een nieuwe beschildering moest worden gebaseerd op de uitkomst van het kleurhistorisch onderzoek. Nu kan het onderhoud worden afgerond.

Zaterdag 14 november hebben we een tweede overleg gehad met vertegenwoordigers van een aantal private instellingen als beheerders van vuurtorens. Gesproken is onder meer over protocollen en toegankelijkheid onder corona omstandigheden. Daarnaast was het goed te horen dat er op Urk vergevorderde gesprekken zijn tussen de familie Bakker, de gemeente Urk en rijksdiensten over de exploitatie van de vuurtoren. Maar ook bereikte ons het bericht dat in Scheveningen een dergelijke overeenkomst tussen Muzee en de overheid niet tot stand is gekomen en het museum niet langer betrokken is bij de exploitatie van de vuurtoren. Spijtig dat daarmee de bakermat van het Nederlandse kustverlichtingsonderzoek zijn historie niet meer kan uitdragen en de toren niet meer bezocht kan worden.

Op onze website is onlangs een online-bibliotheek opgenomen met een selectie van interessante rapporten en brochures over de kustverlichting: vuurtorens.org/bibliotheek (inloggen met ledenwachtwoord).

Kerstmis en de jaarwisseling zullen dit jaar anders zijn dan ieder van ons gewend was, toch wens ik jullie ieder op een eigen manier mooie feestdagen. Bovendien, en in afwachting van andere tijden, wens ik u een goede gezondheid en sterkte, volharding en creativiteit om deze periode te boven te komen en bovenal: zorg goed voor uzelf en uw geliefden.

Johan Bol
voorzitter

* Een uitgebreid en gedegen verslag van het kleurhistorisch onderzoek van Lisette Kappers, dat onder auspiciën van de RCE is uitgevoerd, is te vinden op de website van de RCE en inmiddels ook op onze eigen website, in de bibliotheek.