Vuurtoren Nieuwe Sluis Heropend

Marc-Esmé de Cocker.
Dhr. Marc-Esmé de Cocker, voorzitter van de Stichting Vuurtoren Breskens, tijdens zijn openingsspeech.

Op 2 juli jl. werd in Breskens de vuurtoren Nieuwe Sluis feestelijk heropend. Dit gebeurde na een grondig restauratieproces waaraan diverse overheidsinstellingen, het lokale bedrijfsleven en –vooral- enige tientallen vrijwilligers een bijdrage leverden. Deze bekende zwart-witte vuurtoren, die niet meer officieel in gebruik is als lichtbaken voor de scheepvaart, is nu in het bezit van de Stichting Vuurtoren Breskens. Deze stichting werd opgericht in 2011 toen bleek dat de toren zou worden afgestoten door de Belgisch-Nederlandse Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart.

Uniek bij deze overdracht is dat het licht van de vuurtoren blijft branden. En wel met hetzelfde karakter als vóór het licht op 3 oktober 2011 gedoofd werd: 1 flits per 10 seconden. Daarmee is Nieuwe Sluis de eerste vuurtoren in Nederland die na buitendienststelling opnieuw wordt ontstoken zonder specifieke nautische functie. De Nederlandse Vuurtoren Vereniging juicht de ontwikkeling waarbij gedoofde vuurtorens weer worden ontstoken, vanuit cultuurhistorische en landschappelijke waarde, van harte toe en hoopt dat naar aanleiding van deze ontwikkeling, er in de toekomst meer vuurtorens en lichtopstanden, die niet meer functioneren als baken voor de scheepvaart, als facultatief licht kunnen worden gereactiveerd.

Leden van de Nederlandse Vuurtoren Vereniging zullen de toren op 10 oktober as. kunnen bewonderen, tijdens de najaarsbijeenkomst die dit jaar in Breskens wordt gehouden.

Meer informatie over de geschiedenis van de toren én over het restauratietraject is te vinden op de website van de stichting: www.vuurtorenbreskens.nl.

Vuurtoren Nieuwe Sluis overgedragen
Vuurtoren Nieuwe Sluis overgedragen aan Stichting

Bekijk hieronder de reportages die de lokale omroep RebelTV Sluis maakte over de renovatie: