Verklaring NVV-bestuur over berichtgeving Lange Jaap

De Nederlandse Vuurtoren Vereniging is geschrokken van de berichtgeving en de kennelijke urgentie van de noodzakelijke maatregelen, maar wij zijn niet verbaasd.

Het onderhoud van diverse vuurtorens en met name de Lange Jaap liet al jaren te wensen over. De eerste onderzoeken dateren van 1992 waaruit een oplossing naar voren kwam, die echter niet werd gerealiseerd. Vervolgonderzoeken vonden plaats in 1998 en heel specifiek in 2010. De ernst van de situatie van de Lange Jaap is uitgebreid beschreven in een artikel in het decembernummer in 2011 van ‘de Vuurboet’, het verenigingsblad van onze vereniging.
Ook daarna hebben wij in overlegsituaties met RWS hier meermaals onze zorg over geuit. Ook per email in januari 2018 toen de 21 vuurtorens ondergebracht dreigden te worden (najaar 2017) in een overkoepelend langjarig onderhoudscontract voor diverse objecten van RWS. Onze zorg was dat een dergelijk omvangrijk prestatiecontract ongeschikt was voor de monumentale vuurtorens en dat potentiële opdrachtnemers zich zouden verkijken op de complexiteit en dat erfgoedtechnische elementen verloren zouden gaan door keuze voor meer efficiëntie en dergelijke.
Vervolgens zijn 7 vuurtorens uit het onderhoudscontract gehaald om separaat aanbesteed te worden. Het onderhoud van deze 7 vuurtorens is inmiddels, ondanks de chrome 6 en kleurenproblematiek afgerond.
In een overleg op 17 mei 2018 werd tevens gemeld dat de Lange Jaap in de gemeente Den Helder als apart project behandeld zou worden omdat ook constructieve maatregelen nodig waren. Kennelijk bestond dat project in eerste instantie uit weer een onderzoek dat nu tot de huidige conclusies heeft geleid. Het is droevig te moeten constateren dat een meer dan 25 jaar bekend probleem niet adequaat is opgelost en nu tot drastische maatregelen heeft geleid.

Gelukkig heb ik een woordvoerder van RWS in de media horen zeggen dat men zich bewust is van de monumentenstatus van de vuurtoren en ook daarnaar zal handelen.
Wij wachten met spanning af, welke maatregelen nu genomen gaan worden om dit monument en iconisch maritiem erfgoed voor de toekomst te behouden.

Johan Bol
Voorzitter NVV