Vacature: Stageplek bij de Nederlandse Vuurtoren Vereniging

Vier maanden, uren per week bespreekbaar, €175 stagevergoeding per maand

Heb jij interesse in maritiem erfgoed? Doe jij graag onderzoek en wil jij helpen om de  verlichting aan onze kusten te beschermen? Solliciteer dan op deze uitdagende stage bij de  Nederlandse Vuurtoren Vereniging (i.s.m. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)! 

Dit vragen wij van je 

De Nederlandse Vuurtoren Vereniging (meer informatie onderaan) zet zich in voor het  behoud van vuurtorens in Nederland. Helaas zijn er de laatste vijftig jaar tientallen  kustlichten gedoofd en gesloopt. De komende jaren zal deze trend doorzetten. De reden  hiervoor is dat de kustlichten hun nautisch nut verliezen. Als we de karakteristieke torens  met hun kenmerkende lichtbundels willen behouden, zullen we deze moeten beschermen als (immaterieel) erfgoed.

Er is in Nederland nog geen visie op de mogelijkheden om vuurtorens én hun lichtbundels te  behouden om hun cultuurhistorische waarde. Als vereniging maken wij ons hier zorgen over.  Het is aan jou om hier een verschil in te gaan maken in deze stage. Wij verwachten de  volgende werkzaamheden van jou:

  • Rijkswaterstaat bezit de actieve vuurtorens in Nederland. Het is aan jou om boven  water te krijgen hoe zij de toekomst van de kustlichten en lichtbundels zien. Dit  betekent concreet het maken van afspraken met medewerkers en het opvragen van  (interne) beleidsstukken. Hieruit moet jij een toekomstperspectief destilleren en  hierop reflecteren.
  • Als Vereniging weten wij dat er mogelijkheden zijn voor ‘facultatieve lichten’. Dit zijn  lichtbundels zonder nautisch nut. Hierdoor blijft het immaterieel erfgoed van de  lichten behouden. Wij verwachten van jou dat jij een vergelijkend onderzoek doet  met andere landen, deze kennis gebruikt voor de situatie in Nederland en dit  voortlegt aan onder andere de kustwacht.
  • Bovenstaande twee concrete doelen mag je aanvullen met een eigen creatieve  invalshoek. Als jij ideeën hebt voor de toekomst van kustverlichting, zijn wij daar erg  benieuwd naar. Een concrete casus uitwerken of goede voorbeelden uit andere  landen analyseren behoren tot de mogelijkheden. Anders gezegd: er is voldoende ruimte voor eigen initiatief.

Dit breng jij mee 

Je bent een student (of net afgestudeerd in) geschiedenis, erfgoed, (maritieme) archeologie  of hydrografie. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, bent proactief en kan zelfstandig werken. Aantoonbare affiniteit met maritiem erfgoed is een pré.

Wat wij jou bieden 

Tijdens je stage krijg je begeleiding van Gertjan de Boer, bestuurslid van de Nederlandse  Vuurtoren Vereniging en werkzaam in de erfgoedsector. De beoordeling doen wij als bestuur samen, in samenspraak met jouw opleider. Wij bezitten geen kantoor. Je zal dus werken vanuit huis.

Je krijgt van ons de mogelijkheid om jouw onderzoek om te zetten in een artikel voor ons  tijdschrift ‘de Vuurboet’.

Voor dit onderzoek ontvangen wij een bijdrage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  van €1.000. Deze is toegekend uit het ‘13 provinciën programma’. Het presenteren van het  eindresultaat aan de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed is een verplichting bij de subsidie.  Aangezien dit goed is voor jouw vaardigheden en je netwerk, bieden wij jou deze mogelijkheid.

De stageduur is vier maanden. Het aantal uren per week is bespreekbaar. De vergoeding bedraagt €175 per maand (totaal €700). Voor reis- + onkosten en printkosten is €300  beschikbaar.

Nederlandse Vuurtoren Vereniging 

De Nederlandse Vuurtoren Vereniging (NVV) is in 1992 opgericht en heeft inmiddels ruim  450 leden.

Als vereniging stellen we onszelf de volgende doelen:

  • Leveren van een bijdrage aan behoud van het maritieme erfgoed in Nederland  (vuurtorens, andere nautische objecten en collecties).
  • Bevorderen dat relevante informatie over het maritieme erfgoed in Nederland  (archiefmateriaal) niet verdwijnt, toegankelijk wordt gemaakt en wordt uitgewisseld.
  • Creëren van maatschappelijke bewustwording rond de cultuurhistorische waarde van  vuurtorens en hun lichtbundels.
  • Het met elkaar delen van de interesse in en fascinatie voor het fenomeen  ’vuurtorens’ in binnenland en buitenland.

Het verenigingsblad ‘de Vuurboet’ verschijnt vier keer per jaar. In dit blad besteden we  aandacht historische achtergronden van vuurtorens, lichtopstanden, lichtschepen,  dagmerken en de kustverlichting in het algemeen.

Wil je meer informatie? 

Neem dan contact op met Gertjan de Boer via gertjandeboer1989@gmail.com.

Interesse in deze stage? 

Heb jij interesse in deze mooie stage? Stuur dan vóór 10 juni 2021 je CV en motivatiebrief naar info@vuurtorens.org.