Bestuurlui lente 2022

Veel winter is er tot nu toe niet geweest, maar wat niet is kan nog komen. Hoewel, wanneer ik naar buiten kijk zie ik de krokussen al boven de grond komen, maar ook de wind heeft stormkracht bereikt. Het lijkt erop dat het coronavirus beter beheersbaar is geworden en dat (alle?) beperkende maatregelen binnenkort worden opgeheven. We zullen elkaar dan weer kunnen ontmoeten. Eerst in maart in Etten-Leur en later in april voor de Algemene Leden Vergadering die we twee jaar moesten overslaan.

We kunnen dan ook met elkaar vieren dat onze vereniging 30 jaar bestaat en dus een zesde lustrum beleeft. Sinds de oprichting in april 1992 heeft het ledental zich ontwikkeld van, in eerste instantie ca. 40, tot ruim 470 nu. In de tussentijd zijn we getransformeerd van een vereniging van mensen die een fascinatie voor vuurtorens wilden delen, tot een vereniging die zich ook inzet voor het behoud van het cultureel erfgoed van vuurtorens en andere kustverlichtingsobjecten. Het toont ook de levensvatbaarheid en de maatschappelijke impact die we kunnen en willen hebben met onze vereniging.

We zijn bezig om in het najaar een bijzondere lustrumbijeenkomst te organiseren op één van de eilanden, waarover later meer.

In Hellevoetsluis hebben we Gertjan de Boer als bestuurslid geïntroduceerd. Jammer genoeg moet ik u nu melden dat Gertjan in verband met een mogelijk conflict of interest met zijn dagelijkse werkzaamheden bij RCE, zich tijdelijk teruggetrokken heeft uit ons bestuur. Ik heb volledig begrip voor zijn afwegingen en hoop dat de tijdelijkheid van beperkte duur kan zijn.

Wim en Wilma Steensma hebben aangegeven na een termijn van drie jaar hun bestuursfuncties te willen beëindigen. Daarom hierbij mijn nadrukkelijke oproep aan leden om zich te melden voor de positie van penningmeester / ledenadministrateur. Graag informeren Wim en Wilma je bij getoonde interesse over de werkzaamheden.

Het afgelopen kwartaal stond in het licht van de verwikkelingen rond de Lange Jaap in Huisduinen. Wij hebben als vereniging samen met Erfgoedvereniging Bond Heemschut ons standpunt naar gemeente, ministerie en Tweede Kamer gecommuniceerd. Onze Erfgoedcommissie geeft hierover elders de laatste stand van zaken.

Tijdens de ALV zal Anna Louwerse een presentatie geven over haar studie die resulteerde in het rapport ‘Laat het licht niet doven’. Ik zal daar dan ook aangeven hoe wij met haar bevindingen zullen omgaan. Een samenvatting van dat rapport vindt u op de pagina’s hiervoor.

Met enige regelmaat doen zich problemen voor met de website van de vereniging. Graag komen wij in contact met een betrokken lid die verstand van zaken heeft en als vrijwilliger hulp kan bieden en wil bijspringen in het up-to-date houden van de website.

Onze komende bijeenkomst staat gepland voor 9 april in Harderwijk, ik hoop velen van u daar te treffen.

Johan Bol, voorzitter