Bestuurlui zomer 2022

Net terug van een mooie lustrumreis naar Noord-Frankrijk, met heel veel vuurtorens, beëindig ik een videogesprek met een kandidaat-penningmeester, die zich na mijn oproep bij ons heeft gemeld. Wij zijn verheugd dat Bas van den Berg bereid is deze functie op zich te nemen. In een volgende Vuurboet zal hij zich aan u voorstellen.

Ook het bericht dat op 4 maart 2023 de regiobijeenkomst Zuid in Etten Leur weer doorgang zal vinden geeft voldoening. Dini van Andel heeft zich voor de organisatie ervan aangesloten bij Ton en Corrie Barten.

Ander goed nieuws is dat de omgeving van de Lange Jaap weer vrijgegeven is. Een drone-inspectie heeft aangetoond dat er geen direct instortings- of omvalgevaar is.  Bovendien zijn er door verschillende bedrijven diverse mogelijkheden aangedragen voor herstel van deze vuurtoren.

Een aantal besluiten genomen in de ALV in Harderwijk verdient de aandacht:

1) Vanwege de kosten van verzendingen is besloten om berichten van de vereniging niet meer per post aan alle leden te versturen, maar deze per e-mail te verspreiden. Bovendien zullen dergelijke berichten beschikbaar zijn op het voor leden toegankelijke deel van onze website.

2) Eveneens uit kostenoverwegingen, en vanwege de bewerkelijkheid voor de penningmeester, zal betaling van contributie voortaan alleen nog kunnen plaatsvinden door middel van een incassomachtiging, die bij inschrijving van nieuwe leden wordt gevraagd.

3) Vanaf 1 januari 2023 zullen 65-plusleden niet meer in aanmerking komen voor korting op het lidmaatschapsgeld. Leden die nu al in deze categorie vallen behouden die korting.

In onze voorjaarsbijeenkomst in Harderwijk heeft Anna Louwerse een presentatie gegeven over haar onderzoek ‘Laat het licht niet doven’.  In het lentenummer van de Vuurboet is zij ook al ingegaan op haar bevindingen.

Op basis van haar aanbevelingen, en zoals besloten in de ALV, zijn we in gesprek met RWS en de RCE over een te formuleren vuurtorenbeleid. Daarin willen we ook een procedure opnemen voor het toekennen van de status van ‘facultatief licht’.

Naar aanleiding van het rapport van Anna is er ook contact gezocht met het Netwerk Immaterieel Erfgoed. Dit heeft ten doel om met name de kenmerkende lichtbundels van onze vuurtorens als immaterieel erfgoed erkend te krijgen. Daarmee kunnen ze mogelijk als facultatief licht behouden blijven. Op deze manier zouden ook dorpen en steden met een vuurtoren de erkenning krijgen voor hun blijvende verbondenheid met hun maritieme historie.

Als vereniging bestaan we nu 30 jaar en ik ben er zeer mee ingenomen dat wij met onze 470 leden een relevante maatschappelijke factor geworden zijn, met aandacht voor het behoud van maritiem erfgoed in Nederland.

Ik wens u een mooie zomer met mooie vuurtorenervaringen in binnen- of buitenland.

NB: Wij zijn nog steeds op zoek naar een vrijwilliger voor hulp bij het onderhoud van onze website.

Johan Bol, voorzitter