Bestuurlui zomer 2021

Het begint erop te lijken dat door de voortgang van het vaccineren (ondanks alle perikelen) het coronavirus teruggedrongen gaat worden en er mogelijkheden ontstaan dit najaar weer eens bij elkaar te kunnen komen. Wij kijken ernaar uit!

Twee ontwikkelingen waarbij onze vereniging betrokken is wil ik hier melden. Wij hebben gereageerd op een algemene uitnodiging van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) om een studie te initiëren naar maritiem erfgoed. Recentelijk hebben wij antwoord gekregen dat ons voorstel gehonoreerd is. Het onderwerp van onze studie zal zijn “ Wat is de toekomst van de Nederlandse oeverlichten en zijn er mogelijkheden voor facultatieve lichten? “ De opzet is om de studie onder begeleiding als studiescriptie te laten uitvoeren door een HBO student. Eventuele geïnteresseerden kunnen zich bij ons melden.
Ook hebben wij als vereniging de gemeente Veere opgeroepen om “het ensemble van lichtwachterswoning, twee lichtopstanden te Dishoek en de lichtopstand te Zoutelande” te beschermen als gemeentelijk monument.
Twee activiteiten waarmee wij als vereniging invulling willen geven aan onze doelstelling: Het leveren van een bijdrage aan behoud van het maritieme erfgoed in Nederland.

Hopelijk gaan we een mooie zomer tegemoet en betekend dat voor jullie een fijne vakantietijd, misschien op een iets minder exotische locatie als gepland, maar Nederland blijft ook mooi. Graag tot gauw.

Johan Bol
voorzitter