Bestuurlui zomer 2020

We hadden ons zo verheugd op een mooie bijeenkomst in Harderwijk, maar jammer genoeg was het noodzakelijk die niet door te laten gaan en uit te stellen naar (voorlopig) oktober van dit jaar. De omstandigheden met het rondwarende virus en de daaruit voortkomende mogelijke besmettingen blijven echter nog steeds onzekere. Wij leven mee met alle getroffenen en de vele actieve hulpverleners in de gezondheidszorg.
We zijn allemaal aan huis gebonden en moeten rekening houden met afgelaste of aangepaste vakantieplannen. Dus ook geen vuurtorenbezoeken dit jaar. Dit treft ook alle exploitanten en beheerders van de ons bekende vuurtorens en musea, die gesloten zijn. Zij moeten het nu zonder bezoekers stellen. Dat zal zeker een zware wissel trekken op de exploitatie. Ook hier geldt dat een soepele opstelling van de rijksoverheid met betrekking tot huur of pacht welkome zou zijn.
Het is te hopen dat deze situatie niet te lang gaat duren en dat de toeristische vrijheid weer snel op gang komt, wellicht in de aangepaste vorm van de anderhalvemetersamenleving. Wenteltrappen in vuurtorens zijn echter niet al te breed, creatieve oplossingen zullen nodig zijn.
Een illustratie van de huidige omstandigheden werd getoond in het televisie programma ‘Floortje blijft hier’, waarin Floortje Dessing voor de verandering afgelegen plaatsen in Nederland bezoekt. In haar eerste aflevering was ze te gast was bij de familie Boswijk op het vuurtoreneiland bij Durgerdam. Er zijn noodgedwongen geen bezoekers meer voor het alleen per boot bereikbare eiland en hun restaurant en accommodatie liggen compleet stil. Economisch gezien desastreus, maar fantastisch om te zien hoe het gezin de afzondering ondergaat.
Twee verontrustende berichten: Ondanks dat Rijkswaterstaat eerder verzekerde geen plannen tot wijziging van de kustverlichting te hebben, bereikte ons een bericht dat het verkenningslicht op lichteiland Goeree is gedoofd. Voorts heeft Muzee Scheveningen geen overeenstemming kunnen bereiken met het Rijksvastgoedbedrijf over de vergoeding voor het exploiteren van bezoeken aan de vuurtoren van Scheveningen. Erg jammer en bovendien is nu bekend geworden dat het hele museum haar subsidie dreigt te verliezen en daardoor haar activiteiten zou moeten beëindigen. Daarmee zou ook de kans op verdere openstelling van de vuurtoren helemaal uit beeld zijn, nog afgezien van het verlies van een overzicht van de Scheveningse historie en de schelpencollectie.
Wanneer we in oktober mogelijk weer bijeenkomen kunnen we de uitgestelde ALV houden, tot die tijd gaan we ook voor wat betreft het financieel beheer op de oude voet voort en vertrouwen daarvoor op goedkeuring van de leden. De ALV schriftelijk afhandelen lijkt ons wat omslachtig en niet noodzakelijk.
Ik hoop dat u allen gespaard bent gebleven van ziekte en hoop u in goede gezondheid later weer te treffen.

Johan Bol
Voorzitter