Bestuurlui lente 2021

Op het moment dat ik dit schrijf is het buiten een witte wereld. Wat kan je omgeving dan toch mooi zijn! Zeker voor velen van jullie een mogelijkheid om vuurtorens in
een sneeuwlandschap te fotograferen. Stuur je mooiste foto maar naar de redactie van de Vuurboet, dan plaatsen we in de wintereditie een compilatie van de mooiste
afbeeldingen in ons lijfblad.
Het bestuur heeft nog geen idee hoe het komende jaar er ten gevolge van de corona crisis uit zal zien. Een bijeenkomst met een vergadering, een lezing en een vuurtorenbezoek, we zouden het graag weer eens meemaken. Misschien op termijn wanneer het vaccinatieprogramma effect sorteert. Wij volgen de mogelijkheden en laten het u weten wanneer we elkaar weer kunnen treffen.
Ook wat betreft de Algemene Ledenvergadering kunnen we nog geen uitsluitsel geven. Wel zal de secretaris de relevante stukken aan de leden per e-mail toezenden. Met name willen wij u met het jaaroverzicht van de penningmeester informeren over de financiële stand van zaken.
Het doet mij plezier u te kunnen melden dat zich een kandidaat-lid voor het bestuur gemeld heeft. Deze kandidaat Gertjan de Boer zullen we tijdens de komende
ALV aan u voorstellen. Zeker omdat Wim Andriesse te kennen heeft gegeven zich
te willen terugtrekken uit het bestuur. Het is jammer en we zullen Wim missen, met zijn aimabele persoonlijkheid en als aanspreekpunt voor de particuliere beheerders.
Gelukkig voor ons blijft hij wel actief in de redactie van de Vuurboet. Wim, bedankt voor al je inzet als bestuurder.
Ik wens jullie allen een goede gezondheid en hoop dat we elkaar op niet te lange termijn weer kunnen zien.

Johan Bol
voorzitter