Bestuurlui herfst 2020

We leven in een bijzondere tijd, met een samenleving die heel verschillend reageert op de bedreigingen van een besmettelijk virus. Ouderen en jongeren hebben een verschillende perceptie van wat een slopende ziekte met mensen kan doen en wat in dat verband de persoonlijke vrijheid betekent. Ieder creëert en leeft in zijn eigen ‘bubbel’, waarin men zich min of meer comfortabel voelt. Het bestuur heeft besloten om voor onze vereniging dit jaar geen bijeenkomsten meer te houden. Wij achten het niet verantwoord om een groep mensen van diverse pluimage bij elkaar te brengen, nog afgezien van de mogelijkheden die de zaalverhuurders ons bieden. We hebben dit standpunt eerder aan de leden gecommuniceerd middels een brief van de secretaris. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zodra er mogelijkheden zijn zullen wij weer een bijeenkomst organiseren.
Er is ook heuglijk nieuws te melden: de vereniging heeft het jongste lid ooit mogen inschrijven: de vierjarige Sam van Beek. We hopen dat dit een signaal is voor hernieuwde belangstelling voor vuurtorens en kustverlichting bij de nieuwe generatie.
In de vakantie hebben rondreizende leden geconstateerd dat er weer activiteit is bij de vuurtoren in Haamstede. De onderhoudswerkzaamheden die lange tijd hebben stilgelegen zouden worden hervat, maar berichten daarover hebben voor veel reuring gezorgd bij bewoners over een nieuwe kleurstelling*. Voor onze vereniging is het van belang te merken dat het belang van behoud van erfgoed wordt onderkend door de autoriteiten, al wekt dat op basis van sentimenten weerstand bij omwonenden.
In afwachting van andere tijden wens ik u allen een goede gezondheid en sterkte, volharding en creativiteit om deze periode te boven te komen en bovenal: zorg goed voor uzelf en uw geliefden.

Johan Bol
voorzitter

 

* Kleurstelling vuurtoren Haamstede
De Provinciale Zeeuwse Courant meldde op 24 juni dat Rijkswaterstaat een methode heeft gevonden om de verflaag met kankerverwekkend chroom-6 veilig te verwijderen en dat is inmiddels gebeurd. Voorwaarde voor de door de gemeente afgegeven omgevingsvergunning voor de werkzaamheden was dat een kleurhistorisch onderzoek zou worden uitgevoerd. Met advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is door de gemeente inmiddels een nieuwe kleurstelling bepaald. Het heldere rood dat we allemaal kennen zal worden vervangen door het donkerder oxyderood (RAL 3009), de kleur die van 1937 tot 1955 de toren sierde, met een onderbreking in de oorlogsjaren. Toen werd de toren in opdracht van de Duitsers in een groene camouflagekleur geschilderd. Ook het wit wordt iets anders: puur wit (RAL 9010) in plaats van verkeerswit (RAL 9016). Deze kleuren werden teruggevonden door Lisette Kappers, een kleurhistorisch onderzoekster, die op enkele plekken de oude verflagen van de toren heeft afgekrabd en geanalyseerd. Het ligt verder in de bedoeling om de spiraalbeschildering van de toren terug te brengen naar de staat waarin deze van 1937 tot 1955 was. Hij liep toen niet door tot op de onderbouw van de toren. Inmiddels hebben omwonenden, verenigd in de Belangenvereniging NieuwHaamstede, bezwaar gemaakt tegen de nieuwe kleurstelling en daarmee de provinciale en landelijke pers en tv gehaald. De gemeente wil naar verluidt met hen in overleg treden. Als alles meezit kan de klus volgens Rijkswaterstaat alsnog voor het eind van het jaar worden geklaard.