Voorwaarden

Voorwaarden lidmaatschap Nederlandse Vuurtoren Vereniging:

  • Als lid onderschrijft u de doelstellingen van de Nederlandse Vuurtoren Vereniging.
  • Als nieuw lid geeft u een machtiging af voor het automatisch incasseren van de contributie.
  • De tarieven voor de verschillende doelgroepen zijn hier te vinden.
  • Inschrijven voor het lidmaatschap kunt u per 1 januari of per 1 juli. In het laatste geval betaalt u de helft van de jaarcontributie.
  • Bij inschrijving betaald u eenmalig inschrijf geld.
  • U gaat er akkoord mee dat uw e-mailadres gebruikt wordt voor rondmailingen, bijvoorbeeld uitnodigingen voor ledenactiviteiten.
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeg termijn van vier weken en dient schriftelijk aan de secretaris medegedeeld te worden. U betaalt de contributie tot het einde van het desbetreffende jaar.