Nieuw boek Kapen op Rottum verschijnt in oktober

In oktober 2017 verschijnt het boek “Kapen op Rottum”. Auteur is dr. Egge Knol van het Groninger Museum. Een boeiend en rijk geïllustreerd verhaal over een uniek monument op het eiland Rottumeroog. Het is een unieke uitgave. De gekozen opzet maakt het boek aantrekkelijk voor een breed publiek. De publicatie zal veel mensen met interesse voor geschiedenis van Groningen aanspreken, maar niet minder mensen met een belangstelling voor het maritieme erfgoed. Voor inwoners uit de gemeente Eems...
Lees verder

Nieuw vuurtorenboek: Vuurtorens op de kaart

Vuurtorens zijn in de laatste decennia regelmatig in het nieuws. Hun betekenis voor de veilige navigatie van schepen is sterk afgenomen en dus wordt door lokale overheden naar nieuwe bestemmingen gezocht. Zij zouden zich daarbij ook moeten realiseren dat veel vuurtorens gebouwd zijn om het leven van zeevarenden te beschermen. Landmeter en vuurtorenpublicist Kees van Hamersveld laat de lezer van dit bijzondere boek kennismaken met de wereld die achter iedere vuurtoren schuilgaat. Hij verte...
Lees verder